ก่อนสวมครุย ต้องลุยโคลน ประเพณี คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ม.ทักษิณพัทลุง

คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ม.ทักษิณพัทลุง จัดงานประเพณี ก่อนสวมครุย ต้องลุยโคลน เพื่อสร้างความสามัคคี และสานสัมพันธ์ และเพื่อสืบสานประเพณีการดำนาของเกษตรกร

เพิ่มเพื่อน

พัทลุง – ประชาสัมพันธ์ วันที่ 20 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา ที่บริเวณแปลงสาธิตฟาร์ม คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ คชภักดี คณบดีคณะเทคโนโลยี และการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เป็นประธานเปิดงาน ประเพณีก่อนสวมครุยต้องลุยโคลน ครั้งที่ 1

ซึ่งคณาจารย์ บุคลากรในคณะ และนักศึกษาคณะเทคโนโลยี และการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ได้ร่วมกันจัดขึ้น ทั้งนี้ เพื่อสร้างความสามัคคี และสานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนิสิตรุ่นพี่กับนิสิตรุ่นน้อง รวมทั้งคณาจารย์ และบุคลากรในคณะ นอกจากนี้ยังเป็นการสืบสานประเพณีการดำนาของเกษตรกร และบรรพบุรุษ ที่สืบทอดกันมาช้านาน ให้เยาวชนรุ่นหลังได้อนุรักษ์ และรักษาไว้

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างงานพัฒนานิสิต คณะเทคโนโลยี และการพัฒนาชุมชน สโมสรนิสิตคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน และ กลุ่มยุวเกษตรกร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ซึ่งภายในงาน มีกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ ประเพณีชิงธงคณะ กิจกรรมนันทนาการ การแข่งขันชักเย่อ วิ่งเปี้ยวหาบกล้า การแข่งขันดำนา และการมอบรางวัลแก่ขวัญใจดำนา

โดยบรรยากาศ เป็นไปด้วยความสนุกสนาน และรอยยิ้ม ทั้งนิสิต และคณาจารย์

หัวเขียวโพสต์

แชร์เรื่องนี้
  • 76
    Shares