ผู้ว่าฯพัทลุง เยี่ยมประชาชน ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม พระราชทาน


ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เยี่ยมประชาชนฉีดวัคซีนพระราชทานวัคซีนซิโนฟาร์ม ป้องกันโควิด 19 เร่งสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดพัทลุง

เพิ่มเพื่อน


วันนี้ 10 กันยายน 2564 ที่โรงพยาบาลพัทลุง อำเภอเมืองพัทลุง นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง แพทย์หญิงอภิญญา เพ็ชรศรี รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง และนายแพทย์จรุง บุญกาญจน์ พร้อมด้วย พอ.สว.จังหวัดพัทลุง

เยี่ยมประชาชนที่มาใช้บริการฉีดวัคซีนพระราชทานวัคซีนซิโนฟาร์ม โดยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานให้กับพี่น้องประชาชน โดยมีพระสงฆ์ในจังหวัดพัทลุง ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป และกลุ่มผู้ป่วย 7 โรค โดยวันนี้ ณ.โรงพยาบาลพัทลุง นอกจากนั้นแพทย์ พยาบาล และ พอ.สว.จังหวัดพัทลุง ยังได้ออกบริการฉีดวัคซีนพระราชทานวัคซีนซิโนฟาร์มให้แก่ผู้ป่วยติดเตียงและเป็นผู้สูงอายุถึงบ้าน ตามอำเภอต่างๆในจังหวัดพัทลุง


สำหรับวัคซีนชนิดดังกล่าว สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานวัคซีนซิโนฟาร์ม จำนวน 5,000 โดส เพื่อให้บริการกับกลุ่มผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้อาศัยในชุมชนแออัด บุคคลเร่ร่อนไร้ที่พัก ผู้มีอายุเกิน 70 ปีขึ้นไป ผู้ป่วยติดเตียงทุกประเภท หรือผู้ป่วยเรื้อรังทุกประเภท เช่น มะเร็ง โรคปอด โรคหัวใจ โรคสมอง และโรคไตวาย พระ นักบวช และกลุ่มที่เข้าไม่ถึงระบบนัดของวัคซีนหลัก ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง

โดยกำหนดให้บริการฉีดวัคซีนเข็มแรกตั้งแต่วันที่ 8-11 กันยายน 2564 จำนวน 2,500 โดส ขณะที่ผู้เข้าร่วมรับวัคซีนพระราชทานในครั้งนี้ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวจังหวัดพัทลุง

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุง

แชร์เรื่องนี้
  •  
  •  
  •  
  •  
  •