ชาวป่าบอน 210 ราย ได้ฉีดวัคซีนพระราชทาน วัคซีนซิโนฟาร์ม

ประชาชนชาวอำเภอป่าบอน จังวัดพัทลุง เข้ารับฉีดวัคซีนพระราชทาน วัคซีนซิโนฟาร์ม ป้องกันโควิด 19 เร่งสร้างภูมิคุ้มกัน จำนวน 210 ราย

เพิ่มเพื่อน

วันนี้ 11 กันยายน 2564 ที่โรงพยาบาลป่าบอน อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เยี่ยมประชาชนที่มาใช้บริการฉีดวัคซีนพระราชทานวัคซีนซิโนฟาร์ม โดยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารีพระราชทานให้กับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดพัทลุง ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป ผู้ป่วยติดเตียง กลุ่มผู้ป่วย 7 โรค และพระสงฆ์

โดยวันนี้ มีผู้เข้ารับฉีดวัคซีนพระราชทานฯดังกล่าวที่โรงพยาบาลป่าบอน เป็นกลุ่มผู้ป่วย 7 โรค กลุ่มผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป และพระสงฆ์ จำนวน 183 ราย นอกจากนั้นเจ้าหน้าที่แพทย์ พยาบาล พอ.สว.ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนพระราชทานวัคซีนซิโนฟาร์มให้กับผู้ป่วยติดเตียง กลุ่มผู้สูงอายุอีกจำนวน 27 ราย ของตำบลป่าบอน ตำบลหนองธง ตำบลวังใหม่ ตำบลทุ่งนารี และตำบลโคกทราย


สำหรับวัคซีนพระราชทานวัคซีนซิโนฟาร์ม ที่รับจากสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โปรดเกล้าฯ พระราชทานวัคซีนป้องกัน COVID-19 “ชิโนฟาร์ม” จำนวน 5,000 โดส ให้ประชาชนชาวจังหวัดพัทลุง

แจกฟรีหน้ากากอนามย คลิกที่รูป

เพื่อให้บริการกับกลุ่มผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้อาศัยในชุมชนแออัด บุคคลเร่ร่อนไร้ที่พัก ผู้มีอายุเกิน 70 ปีขึ้นไป ผู้ป่วยติดเตียงทุกประเภท หรือผู้ป่วยเรื้อรังทุกประเภท เช่น มะเร็ง โรคปอด โรคหัวใจ โรคสมอง และโรคไตวาย พระ นักบวช และกลุ่มที่เข้าไม่ถึงระบบนัดของวัคซีนหลัก ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง โดยกำหนดให้บริการฉีดวัคซีนเข็มแรกตั้งแต่วันที่ 8-11 กันยายน 2564 ครบจำนวน 2,500 โดสแล้ว และจะเริ่มเข็ม 2 อีก 2,500 โดส โดยเริ่มฉีดตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 2 ตุลาคม 2564

แจกฟรีหน้ากากอนามย คลิกที่รูป


ขณะที่ผู้เข้ารับวัคซีนพระราชทานในครั้งนี้ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวจังหวัดพัทลุง


สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุง 074 612404

 • สินค้าแม่และเด็ก
  -20%
 • ROJUKISS โรจูคิส.

  ลด 50%

  - 50%
 • ชุดเครื่องครัว
  120.-
 • อุปกรณ์กีฬา
  -50%
แชร์เรื่องนี้
 •  
 •  
 •  
 •  
 •