ศาลหลักเมือง

สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองพัทลุง

สักการะ เพื่อความเป็นสิริมงคล

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าเจิมหัวเสา เพื่อนำมาประดิษฐาน ณ ศาลหลักเมืองให้ประชาชนได้สักการะบูชา

ปัจจุบันตั้งอยู่ ข้างวัดควนปรง นอกจากจะมาสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้ว ก็ยังเป็นจุดชมวิว  รถยนต์สามารถวิ่งขึ้นได้ สะดวกมากๆ  ถือว่าเป็นทั้งสถานที่สำคัญ และยังเป็นแหล่งท่องเที่ยว อีกจุดหนึ่งอีกด้วย

พัทลุง อินโฟ
แชร์เรื่องนี้
  •  
  •  
  •  
  •  
  •