รัฐบาล จับมือ เชฟรอน พัฒนารูปแบบ สะเต็มศึกษา

รัฐบาลจับมือบริษัท เชฟรอนฯ ขับเคลื่อนการดำเนินโครงการพัฒนารูปแบบ สะเต็มศึกษา สู่โลกสู่โลกอาชีพ (Career Academies)

เพิ่มเพื่อน

ดร.รังสฤษฏ์ อินทรโม รักษาการแทน รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ในฐานะที่ปรึกษานางกนกวรรณ วิลาวัณย์ รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า เมื่อเร็วๆนี้ที่ห้องประชุมพระขรรค์เพชร กระทรวงศึกษาธิการ ตนได้เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อน โครงการพัฒนารูปแบบสะเต็มศึกษาสู่โลกสู่โลกอาชีพ (Career Academies)

ร่วมกับนางกนกวรรณ วิลาวัณย์ รัฐมนตรีช่วยกระทรวงศึกษาธิการ นายกมล รอดคล้าย ประธานคณะทำงาน ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร อดีตผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และ ดร.พะโยม ชิณวงศ์ รวมถึงคณะทำงานโครงการ Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย “รัฐร่วมเอกชน” ของรัฐบาล

โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาการศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ หรือ สะเต็ม ทั้งในระบบการศึกษาสายสามัญ และสายอาชีพ ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ

ดร.รังสฤษฏ์ อินทรโม

สำหรับในที่ประชุมในครั้งนี้นางกนกวรรณ วิลาวัณย์ รมช.ศึกษาธิการ ได้เชิญคณะขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ศูนย์ SEAMEO STEM-ED)และบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด เข้าร่วมประชุมด้วย ทั้งนี้ เพื่อยกระดับและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้านสะเต็มศึกษาในประเทศไทย และเพื่อให้นักเรียนที่ผ่านการเรียนรู้ในโครงการนี้จะได้ใบประกอบวิชาชีพ สามารถทำงานได้เลย

อีกทั้งยังเป็นการสร้างเสริมศักยภาพในระบบการศึกษา โดยดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานรัฐบาลและภาคเอกชน ซึ่งการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวนี้นี้จะใช้พื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีเป็นจังหวัดนำร่องในเดือน พฤศจิกายน 2563 จากนั้นจะได้ขยายการดำเนินงานของโครงการไปยังจังหวัดต่างๆทั่วประเทศต่อไป

หัวเขียวโพสต์

แชร์เรื่องนี้
  • 18
    Shares