สรุปมาตรการควบคุมฯ จ.พัทลุง ทำ/ห้ามทำ อะไรบ้าง

แชร์เรื่องนี้

พัทลุงจัดอยู่ในประเภท พื้นที่สีส้ม(พื้นที่ควบคุม) มีจังหวัดอื่นๆรวมทั้งหมด 59 จังหวัด

เพิ่มเพื่อน

โดยมีมาตรการ ในการควบคุมดังนี้

  • การจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มให้บริการจำหน่ายอาคารและเครื่องดื่มและการบริโภคในร้าน ไม่เกินเวลา 23.00 น.โดยห้ามบริโภคสุรา และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้าน 
  • ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า และคอมมูนิตี้มอลล์หรือสถานประกอบกิจการอื่นที่มีลักษณะคล้ายให้เปิดดำเนินการได้ตามเวลาปกติของสถานที่นั้นๆจนถึงเวลา 21.00 น.โดยจำกัดจำนวนผู้ใช้บริการและงดเว้นการจัดกิจกรรมการส่งเสริมการขายยกเว้นส่วนที่เป็นตู้เกม ร้านเกม  และสวนสนุกที่งดการให้บริการ 
  • การจัดกิจกรรม งานเลี้ยงสังสรรค์ ขอความร่วมมือให้ประชาชนเลื่อนหรืองดการจัดกิจกรรมสังสรรค์งานเลี้ยงหรืองานรื่นเริงในช่วงเวลานี้ก่อน 
  • การดำเนินรูปแบบการปฏิบัติงานที่เหมาะสม ขอความร่วมมือให้เจ้าของกิจการ ผู้ประกอบการภาคเอกชนพิจารณาและดำเนินการรูปแบบการปฏิบัติงานของบุคลากรในความรับผิดชอบในช่วงนี้ โดยอาจเป็นการปฏิบัติงานนอกสถานที่ การสลับวันทำงานหรือวิธีการอื่นใดที่เหมาะสม เพื่อลดโอกาสเสี่ยงจากการติดเชื้อ

ในส่วนมาตรการด้านอื่นๆ ดูได้จากเอกสาร ตามประกาศจังหวัดพัทลุง ฉบับที่ 23 ดังนี้

ดาวน์โหลดเอกสาร คลิก

พัทลุง อินโฟ


แชร์เรื่องนี้