พระราชทาน เครื่องช่วยหายใจ แก่โรงพยาบาลพัทลุง

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเครื่องช่วยหายใจแก่โรงพยาบาลพัทลุง

เพิ่มเพื่อน

เมื่อบ่ายวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมโนราห์ ชั้น 7 โรงพยาบาลจังหวัดพัทลุง นายเทอดศักดิ์ บุณยขจร รองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในพิธีส่งมอบเครื่องช่วยหายใจพระราชทานแก่โรงพยาบาลพัทลุง โดยมีนายกู้เกียรติ วงค์กระพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง และคณะผู้บริหารโรงพยาบาลจังหวัดพัทลุง เป็นตัวแทนรับมอบ

สำหรับเครื่องช่วยหายใจดังกล่าว สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานงบประมาณจากกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-19 และโรคระบาดต่าง ๆ ให้มูลนิธิชัยพัฒนา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ในการป้องกันบุคลากรทางการแพทย์ และรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19

ซึ่งโรงพยาบาลในจังหวัดภาคใต้ เปรียบเสมือนด่านหน้าในการตรวจคัดกรองประชาชนที่เดินทางกลับจากต่างประเทศผ่านทางชายแดนใต้ และเมื่อสถานการณ์โรคโควิด-19 ดีขึ้นยังสามารถนำไปช่วยชีวิตผู้ป่วยอื่น ๆ ได้ในอนาคต

สำหรับโรงพยาบาลพัทลุง ซึ่งเป็น 1 ใน 10 โรงพยาบาล พื้นที่ภาคใต้ ที่ได้รับเครื่องช่วยหายใจพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนเครื่องช่วยหายใจในการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 เนื่องจากเป็นอุปกรณ์สำคัญที่ช่วยผู้ป่วยอาการหนักและมีราคาสูงจัดหาซื้อยาก โดยก่อนหน้านี้เคยได้รับพระราชทานชุด PPE หน้ากาก N-95 หน้ากากอนามัย และแอลกอฮอล์เจลอีกด้วย

นิติกร พัทลุงอินโฟ

แชร์เรื่องนี้
  • 32
    Shares