ม.ทักษิณพัทลุง จัดเตรียม 350 เตียง เป็นโรงพยาบาลสนาม รองรับผู้ติดเชื้อ COVID-19

แชร์เรื่องนี้

จากการระบาดของ เชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่และมีผู้ติดเชื้อใน จ.พัทลุง มหาวิทยาลัยทักษิณ ใช้พื้นที่ สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน ตำบลพนางตุงอำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุงเปิดโรงพยาบาลสนาม จำนวน 350 เตียง หากสถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังไม่คลี่คลาย

เพิ่มเพื่อน

รศ. ดร.วิชัย ชำนิ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้ประสานให้ทุกมหาวิทยาลัย เปิดโรงพยาบาลสนามทุกจังหวัด และให้ประสานงานโดยทันทีกับทางจังหวัดสาธารณสุขในพื้นที่ และดำเนินการร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ที่อยู่ใกล้เคียงเพื่อทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง ที่สำคัญให้อธิการบดีทุกมหาวิทยาลัยรายงานสถานการณ์ในพื้นที่มายังศูนย์ปฏิบัติการและบริหารการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ศปก.อว.) เพื่อการเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนั้น

ขณะนี้ทางมหาวิทยาลัยทักษิณ โดยสำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน ตำบลพนางตุงอำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ได้เตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นโรงพยาบาลสนามจำนวน 350 เตียง แต่สามารถเพิ่มได้ถึง 500 เตียง เพื่อรองรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ระลอกใหม่ในพื้นที่จังหวัดพัทลุงได้หากมีการติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น สำหรับโรงพยาบาลสนามในเครือข่ายของ อว. ที่พร้อมดำเนินการมี 23 แห่ง จำนวน 7,530 เตียง ทั่วทุกภาคของประเทศ

ที่มา ม.ทักษิณพัทลุง


แชร์เรื่องนี้