ข่าวประชาสัมพันธ์

เครื่องช่วยหายใจพระราชทาน

พระราชทาน เครื่องช่วยหายใจ แก่โรงพยาบาลพัทลุง

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเครื่องช่วยหายใจแก่โรงพยาบาลพัทลุง เมื่อบ่ายวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมโนราห์ ชั้น 7 โรงพยาบาลจังหวัดพัทลุง นายเทอดศักดิ์ บุณยขจร รองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในพิธีส่งมอบเครื่องช่วยหายใจพระราชทานแก่โรงพยาบาลพัทลุง โดยมีนายกู้เกียรติ วงค์กระพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง และคณะผู้บริหารโรงพยาบาลจังหวัดพัทลุง เป็นตัวแทนรับมอบ สำหรับเครื่องช่วยหายใจดังกล่าว สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานงบประมาณจากกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-19 และโรคระบาดต่าง ๆ ให้มูลนิธิชัยพัฒนา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ในการป้องกันบุคลากรทางการแพทย์ และรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 ซึ่งโรงพยาบาลในจังหวัดภาคใต้ เปรียบเสมือนด่านหน้าในการตรวจคัดกรองประชาชนที่เดินทางกลับจากต่างประเทศผ่านทางชายแดนใต้ และเมื่อสถานการณ์โรคโควิด-19 ดีขึ้นยังสามารถนำไปช่วยชีวิตผู้ป่วยอื่น ๆ ได้ในอนาคต สำหรับโรงพยาบาลพัทลุง ซึ่งเป็น 1 ใน 10 โรงพยาบาล พื้นที่ภาคใต้ ที่ได้รับเครื่องช่วยหายใจพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนเครื่องช่วยหายใจในการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 เนื่องจากเป็นอุปกรณ์สำคัญที่ช่วยผู้ป่วยอาการหนักและมีราคาสูงจัดหาซื้อยาก โดยก่อนหน้านี้เคยได้รับพระราชทานชุด PPE หน้ากาก N-95 …

พระราชทาน เครื่องช่วยหายใจ แก่โรงพยาบาลพัทลุง Read More »

พบเชื้อ โควิด-19

สารคัดหลัง พบ เชื้อโควิด-19 จากแรงงานเถื่อน เร่งตรวจ เป็นซากเชื้อหรือไม่

ตรวจพบเชื้อ “โควิด-19 ในสารคัดหลั่ง” ในแรงงานพม่า 1 ราย ขณะนี้กำลังรอผล การตรวจว่า มีการติดเชื้อโควิดที่เป็นปัจจุบัน หรือเป็นซากเชื้อที่ยังเหลืออยู่หรือไม่ (อ่านข่าว ตร.ป่าบอนจับกุมแรงงานเถื่อน คลิก) วันที่ 30 ตุลาคม 2563 เมื่อช่วงสาย ที่ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง นายแพทย์ไพศาล เกื้ออรุณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุงในฐานะเลขานุการคณะ กรรมการควบคุมโรคจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในการแถลงข่าวสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ในจังหวัดพัทลุง โดยมีใจความสรุปได้ว่า เมื่อเวลาประมาณ 17.30 น.วันที่ 27 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา นายภูดิศ ชนะวรรณโณ นายอำเภอป่าบอน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าบอน สาธารณสุขอำเภอป่าบอน พร้อม ตร.สภ.ป่าบอน และ จนท.ที่เกี่ยวข้อง ได้นำแรงงานชาวพม่า 10 ราย ที่ถูก ตร.สภ.ป่าบอน จับกุมตัวได้เข้าสู่ขบวนการพิจารณาเผชิญความเสี่ยง โดยผลการคัดกรองในเบื้องต้นแรงงานชาวพม่าทั้ง 10 รายไม่พบผู้เป็นไข้แต่อย่างใด แต่หลังจกที่ จนท.ได้ร่วมกันคัดกรองเต็มรูปแบบก็พบว่ามีชิ้นส่วนของเชิ้อไวรัสโควิด-19 อยู่ใน …

สารคัดหลัง พบ เชื้อโควิด-19 จากแรงงานเถื่อน เร่งตรวจ เป็นซากเชื้อหรือไม่ Read More »

ก่อนสวมครุย ต้องลุยโคลน

ก่อนสวมครุย ต้องลุยโคลน ประเพณี คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ม.ทักษิณพัทลุง

คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ม.ทักษิณพัทลุง จัดงานประเพณี ก่อนสวมครุย ต้องลุยโคลน เพื่อสร้างความสามัคคี และสานสัมพันธ์ และเพื่อสืบสานประเพณีการดำนาของเกษตรกร พัทลุง – ประชาสัมพันธ์ วันที่ 20 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา ที่บริเวณแปลงสาธิตฟาร์ม คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ คชภักดี คณบดีคณะเทคโนโลยี และการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เป็นประธานเปิดงาน ประเพณีก่อนสวมครุยต้องลุยโคลน ครั้งที่ 1 ซึ่งคณาจารย์ บุคลากรในคณะ และนักศึกษาคณะเทคโนโลยี และการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ได้ร่วมกันจัดขึ้น ทั้งนี้ เพื่อสร้างความสามัคคี และสานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนิสิตรุ่นพี่กับนิสิตรุ่นน้อง รวมทั้งคณาจารย์ และบุคลากรในคณะ นอกจากนี้ยังเป็นการสืบสานประเพณีการดำนาของเกษตรกร และบรรพบุรุษ ที่สืบทอดกันมาช้านาน ให้เยาวชนรุ่นหลังได้อนุรักษ์ และรักษาไว้ สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างงานพัฒนานิสิต คณะเทคโนโลยี และการพัฒนาชุมชน สโมสรนิสิตคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน …

ก่อนสวมครุย ต้องลุยโคลน ประเพณี คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ม.ทักษิณพัทลุง Read More »

เล่น เลอะ รู้

เล่น เลอะ รู้ : เสน่ห์ห้องเรียนกลางทุ่งชุมชนดอนประดู่

สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดประสบการณ์ เรียนรู้วิถีบรรพชนบน ท้องทุ่ง ผ่านเสียงหัวเราะและแก้มเปื้อนยิ้มของเด็กๆ ตลอดหลายปีที่ระบบการศึกษา หันมาให้ความสำคัญกับการใช้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ บ่มเพาะปัญญาจากการปฏิบัติจริง สร้างความรู้จากการลงมือทำ เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์จริง ที่พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่าอย่างมีเหตุผล แต่ก็ต้องยอมรับว่าการจัดประสบการณ์เพื่อการเรียนรู้เช่นนี้ไม่ง่ายนัก ต้องอาศัยความสามารถของผู้จัดประสบการณ์ การจัดสถานการณ์หรือห้องปฏิบัติการที่เชื่อมโยงกับองค์ความรู้ ดึงดูดให้ผู้เรียนสนใจ สงสัย ใคร่รู้ เกิดคำถามที่นำไปสู่คำตอบ ดังนั้นการออกแบบสถานการณ์ที่สามารถเรียกร้องความสนใจจึงต้องคำนึงถึงช่วงวัยเป็นสำคัญ   เมื่อต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมาสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้จัดประสบการณ์เรียนรู้วิถีบรรพชนบนท้องทุ่งให้กับนักเรียนกว่าสามร้อยคน ทั้งระดับประถมและระดับมัธยมจากโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร โรงเรียนบ้านดอนประดู่ โรงเรียนวัดควนเผยอ  โรงเรียนวัดไทรพอน และโรงเรียนวัดหัวควน จังหวัดพัทลุง … ภาพนักเรียนที่กระตือรือร้นและสนุกสนานไปกับทุกกิจกรรมอย่างไม่รู้เบื่อตลอดทั้งวัน ทั้งการสนทนาบอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิตชาวนาจากครูชุมชน  การคิดหาคำตอบที่ซ่อนอยู่ในธรรมชาติ และลงมือดำนาด้วยตนเอง ปิดท้ายด้วยการเล่นเลอะในเทือกนา สนุกเฮฮาตามประสาเด็ก ทำให้ในวันนั้นแปลงนาที่บ้านกล้วยเภา ต.ดอนประดู่ อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง เป็นโลกใบเล็กที่ฉาบไปด้วยความสุขที่ไม่ซับซ้อนตามวัย   วิถีชีวิตชาวนาบ้านกล้วยเภา หมู่บ้านเล็กๆ ในจังหวัดพัทลุง ได้รับการสนับสนุนเติมเต็มจากสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ ยกระดับ ท้องทุ่ง สู่ ห้องปฏิบัติการชุมชน พัฒนาศักยภาพ …

เล่น เลอะ รู้ : เสน่ห์ห้องเรียนกลางทุ่งชุมชนดอนประดู่ Read More »

สะเต็มศึกษา

รัฐบาล จับมือ เชฟรอน พัฒนารูปแบบ สะเต็มศึกษา

รัฐบาลจับมือบริษัท เชฟรอนฯ ขับเคลื่อนการดำเนินโครงการพัฒนารูปแบบ สะเต็มศึกษา สู่โลกสู่โลกอาชีพ (Career Academies) ดร.รังสฤษฏ์ อินทรโม รักษาการแทน รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ในฐานะที่ปรึกษานางกนกวรรณ วิลาวัณย์ รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า เมื่อเร็วๆนี้ที่ห้องประชุมพระขรรค์เพชร กระทรวงศึกษาธิการ ตนได้เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อน โครงการพัฒนารูปแบบสะเต็มศึกษาสู่โลกสู่โลกอาชีพ (Career Academies) ร่วมกับนางกนกวรรณ วิลาวัณย์ รัฐมนตรีช่วยกระทรวงศึกษาธิการ นายกมล รอดคล้าย ประธานคณะทำงาน ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร อดีตผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และ ดร.พะโยม ชิณวงศ์ รวมถึงคณะทำงานโครงการ Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย “รัฐร่วมเอกชน” ของรัฐบาล โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาการศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ หรือ สะเต็ม ทั้งในระบบการศึกษาสายสามัญ และสายอาชีพ ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ สำหรับในที่ประชุมในครั้งนี้นางกนกวรรณ …

รัฐบาล จับมือ เชฟรอน พัฒนารูปแบบ สะเต็มศึกษา Read More »

ลงแขกดำนา ณ บางแก้ว

ลงแขก ดำนา แลรถไฟ ณ บางแก้ว

สมาชิก ยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ พัทลุง จัดโครงการสานสัมพันธ์เครือข่าย ลงแขกดำนา แลรถไฟ ณ บางแก้ว วันที่ 7 ตุลาคม 2563 นางสุจิตรา รุ่งรัศมีวิริยะ เกษตรอำเภอบางแก้ว กล่าวว่า เมื่อต้นอาทิตย์ที่ผ่านมาเครือข่ายยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์จังหวัดพัทลุง ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมดำนาแลรถไฟ ณ บางแก้ว ที่บริเวณแปลงนาริมถนนรถไฟ บ้านหนองน้ำขาว ม.3 ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง โดยมีนายสมคิด รัตนวงศ์ เกษตรจังหวัดพัทลุง เป็นประธาน เปิดกิจกรรม นางสุจิตรา ฯ กล่าวว่า สำหรับเครือข่ายยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์จังหวัดพัทลุง มีนางสาวรัตน์ตกา แป้นแก้ว เป็นประธานเครือข่าย โดยโครงการสานสัมพันธ์ กิจกรรม ดำนาแลรถไฟ ณ บางแก้ว เป็นกิจกรรมหนึ่ง ที่สมาชิกเครือข่ายยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์จังหวัดพัทลุง ร่วมกันจัดขึ้น วัตถุประสงค์ เพื่อสานสัมพันธ์เครือข่ายสมาชิกยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์จังหวัดพัทลุง, เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคีในหมู่สมาชิก ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ในการทำงานภาคการเกษตร การรักษาวิถี วัฒนธรรมการดำนาแบบดั้งเดิม ที่มีมาแต่โบราณ …

ลงแขก ดำนา แลรถไฟ ณ บางแก้ว Read More »

มอบรางวัล สลากกาชาด

มอบรางวัลผู้โชคดี สลากกาชาด 2563

ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง มอบรางวัล ให้แก่ ผู้โชคดี จากการออกรางวัล สลากกาชาด ในงานสมโภชพระพุทธนิรโรคันตราย ชัยวัฒน์ จตุรทิศ และ งานกาชาด ประจำปี ของดีเมืองลุง ประจำปี 2563 วันที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 10.30 น. ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยนางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ร่วมมอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดี จากการออกรางวัลสลากกาชาด ในงานสมโภชพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์ จตุรทิศ และงานกาชาดประจำปีของดีเมืองลุง ประจำปี 2563 โดยมีนายศิลป์ชัย รามณีย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง สื่อมวลชน และ แขกผู้มีเกียรติ ร่วมเป็นสักขีพยาน มีรายชื่อผู้โชคดีดังนี้ รางวัลที่ 1 รถยนต์ Toyota Hilux Revo Double Cab …

มอบรางวัลผู้โชคดี สลากกาชาด 2563 Read More »

ค่าตอบแทนพิเศษ อสม.

อสม.เตรียมเฮ! รับ ค่าตอบแทนพิเศษ สู้ โควิด-19 รวบยอด 7 เดือน

อสม.เตรียมเฮ! รับเงินค่าตอบแทนพิเศษ สู้โควิด-19 รวบยอด 7 เดือน ให้พี่น้อง อสม. โดยจะทำการโอนให้ใน วันที่ 21 กันยายนนี้ ถือว่าเป็น ด่านแรกในการคัดกรอง โควิด-19 ที่ผ่านมาทำให้ประเทศไทย สามารถหยุดการแพร่ระบาดได้เป็นอย่างดี โดยที่ อสม.ทั่วทั้งประเทศปฏิบัติหน้าที่ร่วกับภาครัฐ และหน่วยงานต่างๆ ทั้งเฝ้าระวัง และออกตรวจแบบเชิงรุก รัฐบาลเห็นความสำคัญ บทบาทของ อสม. ในการเป็นด่านหน้า ออกเคาะประตูบ้าน เฝ้าระวัง ดูแล สอดส่อง ป้องกันโรคโควิด-19 ในชุมชน จึงได้มอบค่าตอบแทนเพิ่มให้พี่น้อง อสม. ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 ส.ค.ที่ผ่านมา เพื่อเป็นกำลังใจให้ อสม.ทุกๆ คน โดยจะโอนเงิน จำนวน 7 เดือน ตั้งแต่มีนาคม – กันยายน 2563 เป็นเงิน 3,500 บาท เข้าบัญชีของ อสม. ในวันที่ …

อสม.เตรียมเฮ! รับ ค่าตอบแทนพิเศษ สู้ โควิด-19 รวบยอด 7 เดือน Read More »

สลากกาชาดพัทลุง รางวัลที่1

ขอ “ไอ้ไข่ วัดเจดีย์” จัดให้ รางวัลที่ 1 สลากกาชาด

สลากกาชาด ออกผลแล้วเมื่อคืนสุดท้าย วันที่ 6 กันยายน 2563 มีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมชมการ ออกรางวัลในครั้งนี้ และผู้โชคดี กล่าวขอรางวัล กับ ไอ้ไข่ วัดเจดีย์ ก่อนออกฉลาก ทุกๆปี ในงานกาชาด ก็จะมีการออกสลาก เพื่อนำเงินรางวัลที่ได้จากการจำหน่าย สลากกาชาดไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน สลากกาชาด ราคาใบละ 100 บาท มีสิทธิ์ลุ้นรางวัลดังนี้ รางวัลที่ 1 รถยนต์ Toyota Hilux Revo Double Cab เกียร์อัตโนมัติ รางวัลที่ 2 รถยนต์ All-New Nissan Almera เกียร์อัตโนมัติ รางวัลที่ 3 รถยนต์ Mitsubishi Mirage เกียร์อัตโนมัติ  รางวัลที่ 4 รถจักรยานยนต์ จำนวน 8 รางวัล  รางวัลที่ 5 ตู้เย็น จำนวน 8 รางวัล  รางวัลเลขท้าย 3 ตัว หมุน 1 ครั้ง พัดลงตั้งโต๊ะ จำนวน 60 รางวัล  และผู้โชคดีได้รับรางวัลที่ 1 ได้แก่ คุณศลิษา ขำนุรักษ์ (เดียร์) บุตรของนายกเขียว ดาเร็ต ขำนุรักษ์ นายกอบต.คลองเฉลิม ซึ่งคุณเดียร์บอกว่า ได้ขอพร จากไอ้ไข่ วัดเจดีย์ ว่าวันฉลากออก “ขอให้ลูกได้รางวัล” ซึ่งซื้อฉลากเพียง 3 ใบ โดยการสั่งอินบ็อกจาก พี่เอ๊ะ ร้านซอฟท์ปริ้นท์ และดีใจมากที่ถูกรางวัลในครั้งนี้ คุณเดียร์กล่าว พัทลุง อินโฟ

น้องอิง เด็กเก่งพัทลุง

น้องอิง เด็กเก่งจริง จากพัทลุง

น้องอิง เด็กเก่ง ที่มีความพยายาม ต่อสู้เพื่อความสำเร็จ ช่วยแม่ขายข้าว มีความฝัน อยากเป็นครูสอนวิชา คณิตศาสตร์ ใครพลาดชมรายการ ดูได้เลยจ้า เรื่องราวดีๆ มาบอกกล่าว เล่าสู่กัน สนับสนุน เด็กเก่งพัทลุงจ้า พัทลุง อินโฟ