ผวจ.พัทลุง ตีกลับร่างข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี

วันที่ 8 ตุลาคม 2562 ผู้สื่อข่าวจังหวัดพัทลุงรายงานว่า ที่ห้องประชุมเล็กศูนย์ประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง นายวิสุทธิ์ ธรรมเพชร นายก อบจ.พัทลุง นายสมชาย อินปาน รองนายก นายวงค์รัตน์ เพชรตีบ รองนายก อบจ. และนายณัฐกิจ หนูรอด ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง ร่วมกันแถลงข่าวต่อประชาชนและสื่อมวลชน กรณีที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงพิจารณาให้ความเห็นชอบ

แต่ปรากฏว่าผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า การให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง เป็นการพิจารณาให้ความเห็นชอบโดยไม่สุจริต เป็นการให้ความเห็นชอบ ให้ลดจำนวนงบประมาณที่มีจุดมุ่งหมาย มิให้สามารถดำเนินโครงการได้ โดยไม่คำนึงถึงความจำเป็นหรือความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ทำให้ประชาชนขาดโอกาส ที่จะได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งกระบวนการขั้นตอนการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี 2563 ของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง ไม่ชอบด้วยข้อบัญญัติแห่งกฎหมาย ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง จึงส่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง เพื่อพิจารณาดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด

นายวิสุทธิ์ ธรรมเพชร นายก อบจ.พัทลุง กล่าวว่า เมื่อเร็ว ๆนี้ ฝ่ายบริหารได้แสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง ด้วยงบประมาณประจำปีจำนวน 570 ล้านบาท สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้พิจารณาวาระที่หนึ่งมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ แต่คณะกรรมการแปรญัตติ ได้มีมติเห็นชอบปรับลดงบประมาณที่ตั้งจ่ายไว้หลายโครงการงบประมาณปรับลดจำนวน 21,790,000 บาท ซึ่งเป็นงบประมาณโครงการที่กระทบต่อการศึกษาของเยาวชน โครงการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรม และโครงการก่อสร้าง งบลงทุนต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยตรง

นายก อบจ.พัทลุง กล่าวอีกว่า การที่ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ส่งคืนร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ให้สภา อบจ.พิจารณาดำเนินการตามระเบียบและข้อบัญญัติแห่งกฎหมายนั้น ถือว่าเป็นเรื่องใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้น กับสภา อบจ.พัทลุงมาก่อน หลังจากนี้ก็เป็นเรื่องของสภาที่จะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ภายในเวลา 30 วัน ส่วนขึ้นตอนจะเป็นไปอย่างไรนั้น ก็มีระเบียบให้ปฏิบัติอยู่แล้ว อาจจะดำเนินการไปถึงขั้นจัดทำงบประมาณรายจ่าย เสนอให้สภาพิจารณามีมติใหม่ แต่ยื่นยันว่าฝ่ายบริหารจะเสนองบประมาณรายงจ่ายเท่าเดิมให้สภาพิจารณาลงมติอีกครั้ง ส่วนผลจะเป็นอย่างไร ก็ฝากให้สื่อมวลชนและประชาชนติดตามการจัดทำงบประมาณรายจ่ายของ อบจ.อย่างใกล้ชิดด้วย

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า กรณีที่ อบจ.พัทลุง เปิดแถลงข่าวชี้แจงงบประมาณต่อสื่อมวลชนนั้น มีตัวแทนประชาชน ผู้แทนข้าราชการครูและอื่นๆให้ความสนใจ เดินทางไปรับฟังการแถลงข่าวเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะผู้ที่ได้รับผลกระทบกรณีที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง ไม่ว่าจะเป็นงบโครงการค่ายฝึกนักเรียนภาคฤดูร้อน (summer camp ) จากงบ 1,800,000 ปรับลดเหลือ 1,300,000 บาท งบสนันสนุนโครงการจัดมหกรรมวิชาการ “เปิดโลกการศึกษา สร้างปัญญาเด็กพัทลุง จากงบที่ตั้งไว้ 1,300,000 ตัดไป 300,000 เหลือ 1,000,000 บาท โครงการส่งเสริมส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น ตั้งงบไว้ 700,000 บาท ปรับลดเหลือ 200,000 บาท งบประมาณสนับสนุนกิจกรรมงานลากพระ ประกวดเรือพระรางวัลถ้วยพระราชทานฯ ของอำเภอปากพะยูน ที่ อบจ.พัทลุง จัดงบสนับสนุนต่อเนื่องมาแล้วกล่า 10 ปี และงานลากพระในวันออกพรรษาของอำเภอปากพะยูนที่ประชาชนได้จัดต่อเนื่องมาแล้วกว่า 100 ปี งบประมาณส่วนนี้ที่ตั้งไว้ 300,000 บาท ก็ถูกปรับลดไป 200,000 เหลือ 100,000 บาท กิจกรรมส่งเสริมกีฬามวยไทยต้านภัยยาเสพติด ของ อบจ .ตั้งงบไว้ 700,000 บาท ปรับลดเหลือ 200,000บาท

นอกจากนี้ ยังมีงบการก่อสร้างถนนหนทางเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้าน ประกอบด้วย การก่อสร้างถนน คสล สายแพรกยอ –น้ำตกฟ้าลั่น ตำบลชุมพล อ.ศรีนครินทร์ งบตั้งไว้ 4,000,000 บาท ปรับลด 3,000,000 บาท เหลือ 1,000,000 บาท การก่อสร้างถนน คสล สายปากสระ – กองเกวียน ตำบลแหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง ตั้งงบไว้ 4,000,000 บาท ปรับลดเหลือ 1,000,000 บาท ถนน คสล สายหน้าอำเภอ –โหล๊ะจังกระ ตำบลชุมพล –ตำบลลำสินธุ์ อำเภอศรีนครินทร์ ตั้งงบไว้ที่ 2,000,000 ปรับลดคงเหลือ 500,000 บาทการก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายศรีบรรพต – ท่าข้าม ตำบลเขาย่า – ตำบลตะแพน อ.ศรียรรพต จ.พัทลุง งบตั้งไว้ 4,260,000 บาท ปรับลดเหลือ 1,260,000 บาท และยังมีโครงการอื่น ๆ อีก

โดยในเวทีได้มีการแสดงความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวางทั้งมองว่าการตัดงบประมาณเป็นเรื่องของเกมการเมือง สมาชิกที่ลงมติเห็นด้วยกับการตัดงบประมาณ โดยเฉพาะเรื่องถนนหนทาง ควรลงสำรวจพื้นที่จริงก่อนลงมติ ไม่ควรเล่นเกมการเมืองบนความเดือดร้อนของประชาชน

ภาพ/ข่าว เมืองลุงโพสต์

แอดไลน์ ติดต่อ แจ้งข่าว

แอดไลน์ พัทลุงอินโฟ
เรื่องกิน เรื่องเที่ยว แล้วคุณจะร้องอัยย๊ะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

shares