การขัดแย้งผลประโยชน์ทางธุรกิจโดยกลุ่มการเมือง

มองเมืองลุง : งาน เงิน อำนาจ วัฏจักรแห่งการเมืองท้องถิ่น

นรชาติ ชีพวางวาย มลายสิ้น ทั้งอินทรีย์ สถิตย์ทั่ว แต่ชั่วดี ประดับไว้ ในโลกา

          จากกรณีการจับกุมตัวผู้ต้องสงสัย ก่อเหตุร่วมกันฆ่า นายสุนทร  เรืองแก้ว ผู้ช่วย ส.ส. พรรคภูมิใจไทยเมื่อวันก่อน ในทางสืบสวนตำรวจตั้งปมประเด็นการขัดแย้งธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ความขัดแย้งทางการเมืองท้องถิ่น และความขัดแย้งส่วนตัวในอดีต ซึ่งน้ำหนักของเหตุจูงใจดูจะพอๆกันทั้ง 3 ประเด็น ความขัดแย้งส่วนตัวในอดีต พอทำความเข้าใจได้ว่า ความเชื่อเรื่องการล้างแค้นตายตกไปตามกันนั้นยังไม่หมดไปจากสังคมบ้านเรา แต่สังคมยังตั้งข้อสงสัยไปต่อว่า การขัดแย้งผลประโยชน์ขนาดไหน ถึงจำเป็นต้องเอาชนะคู่แข่ง ฝ่ายตรงกันข้ามด้วยการสั่งตาย วันนี้จะยกกรณีตัวอย่างเปรียบเทียบเหตุการณ์คล้ายๆกันที่เกิดขึ้นที่จังหวัดทางภาคอีสาน

ภาพ เมืองลุงโพสต์

          ในวงการการเมืองท้องถิ่น ผู้รับเหมา และนักการเมือง รู้ดีอยู่ว่างบประมาณของท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็น อบจ. เทศบาล อบต. มีแหล่งที่มา 2 ทาง คือ งบประมาณจากรายได้  และงบประมาณอุดหนุนจากส่วนกลาง ในที่นี้จะเรียกว่างบวิ่ง  ซึ่งเป็นที่รู้กันว่างบประมาณจากรายได้จะถูกจัดสรรปันส่วนเป็นโควตาของ ผู้บริหารและสมาชิกท้องถิ่นตามสัดส่วน ในการรับผิดชอบจัดหาผู้รับเหมามาทำงาน  ส่วนงบวิ่ง คืองบประมาณที่จัดสรรมาจากส่วนกลางเพื่ออุดหนุนโครงการที่ทางท้องถิ่นเสนอของบประมาณ งบวิ่ง คือน้ำเลี้ยงสำคัญในการทำการเมือง จัดสรรผลกำไร  และเป็นเสบียงกรังสำหรับหาเสียงในการเลือกตั้งแต่ละครั้ง

          วิธีการหา งบวิ่ง ในวงการเมืองท้องถิ่นภาคอีสาน ผู้รับเหมาจะทำตัวเสมือนตัวแทนหน่วยงานท้องถิ่น จ้างบุคลากรมาทำโครงการ ทำงบประมาณ และติดต่อผู้มีอำนาจในการพิจารณางบประมาณจ่ายเงินทอนซื้อ งบวิ่ง โดยผ่านท้องถิ่นที่ตัวเองสนับสนุนนักการเมือง โดยแปรสภาพหน่วยงานเป็นเสมือนตรายางประทับเพื่อดึงงบวิ่งมาลงท้องถิ่นนั้นๆ

ลงโฆษณา พัทลุง อินโฟ

          เมื่องบวิ่ง ตกถึงท้องถิ่น ในสมัยก่อนที่จะมีการประมูลผ่านระบบคอมพิวเตอร์เหมือนปัจจุบัน เจ้าของงบวิ่งจะใช้กระบวนการบล็อก ไม่ให้ผู้รับเหมารายอื่นเข้ามาประมูลงานงบวิ่งของตน ไม่ว่าจะใช้การเจรจา การจ่ายค่าฮั้ว หรือการข่มขู่ด้วยการใช้กำลัง งบวิ่งในอดีตจึงปิดงานอยู่ แบ่งสรรผลกำไรกันเป็นล่ำเป็นสรร 

          จุดแตกหักงบวิ่ง แจ้งเกิดผู้รับเหมาฟันงาน  คือการประมูลงานราชการแบบใหม่ ที่ทุกอย่างทำผ่านระบบคอมพิวเตอร์ คู่แข่งขันการประมูลไม่มีโอกาสพบหน้าค่าตากันก่อนประมูล ผู้รับเหมาเจ้าของงบวิ่งต้องจ่ายเงินเพื่อซื้อข้อมูล คู่แข่งประมูล  ซึ่งมีแค่ชื่อและเบอร์โทร การเจรจาในปัจจุบันจึงเป็นการเจรจาทางโทรศัพท์ ตกลงยอมหลีกทาง จ่ายเงินค่าซอง ค่าฮั้วกันผ่านระบบออนไลน์ รวบอำนาจผู้จัดฮั้วภูธร เข้าสู่คนขายข้อมูล ผู้จัดฮั้วรายใหญ่รายเดียวของประเทศ ซึ่งเคยมีข่าวดังถึงการจับกุมเมื่อ 2 ปีก่อน

          งานแตก กรณีงบวิ่ง ไม่สามารถตกลงขอร้องให้หลีกทางในการประมูลได้ ผู้รับเหมาบางรายที่กินดีหมีหัวใจเสือ ปิดเครื่องไม่รับรู้ข้อเจราจา ยื่นฟันราคาประมูลต่ำๆเพื่อให้ได้งานงบวิ่งที่ผลกำไรที่ฝังไว้มหาศาล งานที่ปิดไม่อยู่เคลียร์ไม่ลง ภาษาคนในวงการจึงเรียกว่างานแตก ผู้รับเหมาที่ทำธุระจัดหางบวิ่งจะขาดทุนและบาดเจ็บทันที ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายในการทำโครงการของบวิ่ง  เงินทอน และค่าซื้อข้อมูล  ฝั่งผู้รับเหมาฟันงานก็ใช่จะทำงานได้อย่างราบรื่น บางรายถูกก่อกวนในการทำงาน บางรายที่ฟันงานเป็นอาชีพหลัก ก็ถูกสั่งตายเพื่อตัดปัญหา และรักษาระบบวงจรให้อยู่ต่อไปได้ เรื่องราวเหล่านี้เป็นวัฏจักรที่ยังดำรงอยู่ในภาคอีสาน ตราบจนทุกวันนี้

Background photo created by jcomp – www.freepik.com

          สรุปได้ว่า วัฏจักรการเมืองท้องถิ่น งาน เงิน อำนาจ คือปัจจัยหลักที่แลกเปลี่ยนผลประโยชน์ร่วมกัน โดยทั้ง 3 ปัจจัยอาจมีความสัมพันธ์ในรูปแบบ บุคคล 3 กลุ่ม, 2 กลุ่ม หรืออาจรวบไว้ที่กลุ่มบุคคลเพียงกลุ่มเดียวก็ได้ การคงอยู่ของระบบดังกล่าวเป็นตัวถ่วงการพัฒนาท้องถิ่นอย่างชัดเจนที่สุด  และเกิดคำถามว่า? “ประชาชน อยู่ตรงไหนในวัฏจักรการเมืองท้องถิ่น”  คำตอบ เดียวที่คิดได้ หากเงินยังซื้อเสียงได้ หากค่านิยมเลือกตัวแทนยังยึดหลักพวกพ้องมากกว่าดูที่ความสามารถ วัฏจักรนี้ยังคงอยู่ต่อไปตราบนานเท่านาน

พัทลุง อินโฟ – มองเมืองลุง โดย นายหัว


คนพัทลุง แอดไลน์ พัทลุง

แอดไลน์ พัทลุงอินโฟ
ลงโฆษณา พัทลุง อินโฟ
แชร์เรื่องนี้

Comments are closed.