สธ.วอน กลับบ้าน กักตัว 14 วัน คาดเยียวยา ตกงาน 4,000 บาท

ประกาศด่วนที่สุด กระทรวงสาธารณสุข ขอให้ผู้เดินทางกลับจากกรุงเทพฯและปริมณฑล ที่ ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม เป็นต้นไป แจ้งรายงานตัวต่อทีมอาสาโควิดระดับอำเภอ หมู่บ้าน (เช่น ผู้นำชุมชน อสม. สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน) 

แอดไลน์ ติดตามข่าว พัทลุง อินโฟ

เพิ่มเพื่อน

เพื่อจัดทำฐานข้อมูลเฝ้าระวังและควบคุมโรค และให้แยกตัวสังเกตุอาการ หลีกเลี่ยงใกล้ชิดผู้อื่นในที่พักอาศัยจนครบ 14 วัน นับจากวันที่เดินทางกลับถึงภูมิลำเนา และแนะนำให้ปฏบัติ ตามคำแนะนำนี้้อย่างเคร่งครัด

และผลกระทบ จากการสั่งปิดสถานบริการ สถานประกอบการ ห้าง ร้านต่าง ส่งผลกระทบในวงกว้างต่อภาคเอกชน มีผู็ตกงานจำนวนมาก วันนี้ (23 มีนาคม 2563) นายกรัฐมนตรี พลอ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา มีวาระพิจารณาแพ็กเกจมาตรการเยียวยาผลกระทบชุดที่ 2 

ข้าวหอมมะลิพัทลุง
สั่งข้าวสาร ส่งถึงที่ ไม่คิดค่าส่ง พิมพ์ูวนาณิชย์ค้าข้าว

แหล่งข่าว คาดว่า “หนึ่งในมาตรการเป็นของกระทรวงการคลังจะขอให้ที่ประชุมอนุมัติงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ปี 2563 จำนวน 20,000 ล้านบาท เพื่อมาเป็นค่าใช้จ่ายในการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ว่างงานจากคำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวของกรุงเทพมหานคร และจังหวัดอื่นๆ ซึ่งคาดว่าจะมีจำนวนประมาณ 5 ล้านคน โดยผู้ว่างงานเหล่านี้จะได้รับการแจกเงินคนละ 2,000 บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา 2 เดือน รวมจะได้รับคนละ 4,000 บาท (ที่มาฐานเศรษฐกิจ)

และจะมีการนำข้อเสนอของแต่ละภาคส่วนเข้ามาร่วมพิจารณาอย่างรอบคอบ เพื่อให้ครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่มใดที่ต้องใช้ชีวิตอย่างยากลำบากในตอนนี้ และเมื่อคณะกรรมการอนุมัติแล้ว บางส่วนก็ต้องนำเข้าที่ประชุมครม.วันอังคารที่ 24 มี.ค. และบางส่วนก็เป็นอำนาจของหน่วยงานที่อนุมัติได้เอง”(ฐานเศรษฐกิจ)

พัทลุง อินโฟ

ข้าวผัดไข่เยิ้มปู ที่ บ้านไอติม พัทลุง
ติดฟิล์มกรองแสง ไพศาลศิลป์ มอเตอร์
ไสยวน เฟอร์นิเจอร์
ไสยวน เฟอร์นิเจอร์
ติดฟิล์มกรองแสง ไพศาลศิลป์ มอเตอร์


แชร์เรื่องนี้
  • 58
    Shares