รมช.เกษตรฯ ลงพื้นที่พัทลุง ตรวจโครงการปุ๋ย และเยี่ยมเกษตรกร

วันนี้ ( 12 ตุลาคม 2562 ) นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินของสหกรณ์การเกษตรและกลุ่มเกษตรกร ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง โดยเน้นการช่วยเกษตรกร ลดต้นทุนการผลิตโดยการส่งเสริมผลิตปุ๋ยผสมใช้เอง และให้บริการจำหน่ายแก่สมาชิกในราคาที่ยุติธรรม ซึ่งเกษตรกรให้การตอบรับกับโครงการส่งเสริมผลิตปุ๋ยผสมใช้เองเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้ โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยผสมใช้เองในจังหวัดพัทลุงมีสหกรณ์ 3 แห่ง ที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรปากพะยูน จำกัด , สหกรณ์การเกษตรตะโหมด จำกัด และสหกรณ์การเกษตรกงหรา จำกัด โดยสหกรณ์ทั้ง 3 แห่ง ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยผสมเองกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ และได้มีการจัดอบรมวิธีการผลิตปุ๋ยผสมใช้เองให้แก่เกษตรกรที่เป็นสมาชิก ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกกว่า 5 พันคน

นอกจากนั้น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ เยี่ยมชมการส่งเสริมการปลูกถั่วหรั่ง พืชแซมในสวนยางพาราและสวนไม้ผล ระหว่างที่ต้นยางพาราและต้นไม้ผลยังมีขนาดเล็ก ของเกษตรกรที่เป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกรทำนา ตะโหมด โครงการส่งเสริมพืชแซมในสวนยางพาราและสวนไม้ผล โดยเน้นการปลูกถั่วหรั่ง ปลูกถั่วสิสง และมะละกอ เพื่อเสริมรายได้ให้กับเกษตรกร ขณะที่ยังไม่ได้กรีดยางพารา โดยเฉพาะการปลูกถั่วหรั่ง ในพื้นที่อำเภอตะโหมด มีเกษตรกรปลูกถั่วหรั่งจำนวนมากกว่า 800 ไร่ กระจายอยู่ใน 3 ตำบล ซึ่งถั่วหรั่งให้ผลผลิต เฉลี่ยไร่ละ 450 – 600 กิโลกรัม รายได้เฉลี่ย ไร่ละประมาณ 15,000 บาท ซึ่งเป็นอาชีพเสริมที่ทำรายได้เป็นจำนวนมาก จากอาชีพหลักในปัจจุบัน นอกจากนั้นกลุ่มเกษตรกรทำนาตะโหมด ยังได้รณรงค์ให้สมาชิกและเกษตรกรทั่วไป ลด ละ เลิก การใช้สารเคมี ทุกประเภทอีกด้วย

ทางด้าน นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า สหกรณ์แต่ละพื้นที่มีความต้องการไม่เหมือนกัน เมื่อทราบว่าสหกรณ์นั้นๆ ต้องการอะไรก็จะนำเข้าที่ประชุมเพื่อช่วยเหลือสหกรณ์แต่ละพื้นที่ เช่นสหกรณ์การเกษตรปากพะยูน มีสินค้าจำนวนมากแต่ขาดโกดัง ก็จะใช้เงินสมทบเพื่อสร้างก่อสร้าง ส่วนในพื้นที่ใดที่มีการเลี้ยงสุกรมากโดยจะสหกรณ์ฯ เข้าไปดูแล หากมีโรงชำแหละเองราคาก็จะเพิ่มขึ้นสมาชิกก็จะได้ประโยชน์ ส่วนโครงการปุ๋ยผสมใช้เองนั้น หากสหกรณ์แต่ละแห่งมีความพร้อม ก็จะจัดซื้อเครื่องผสมปุ๋ยให้ ซึ่งจะช่วยเพิ่มปริมาณการผลิตปุ๋ยได้มากขึ้น และฝากถึงสหกรณ์ฯ ทุกๆ สหกรณ์ ในการซื้อปุ๋ย ไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง สามารถทำเองได้ ผลิตเองได้ซึ่งจะตรงตามความต้องการที่จะนำไปใช้กับพืชชนิดต่างๆ ของตนเองได้อีกด้วย

นอกจากนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยังส่งเสริมการปลูกถั่วหรั่ง ของเกษตรกรตำบลตะโหมด เพราะเป็นอาชีพเสริมที่สามารถสร้างรายได้เป็นอย่างดีให้กับแก่เกษตรกรในพื้นที่ แต่ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะทำให้เป็นสินค้าที่สามารถเก็บได้นาน และคนทั่วไปยังได้รับประทานอีกด้วย ที่สำคัญเพื่อเพิ่มมูลค่าของถั่วหรั่งอีกทางหนึ่งให้กับเกษตรกร โดยจะให้ทางกรมส่งเสริมเกษตรเข้ามาดูแลวิธีการต่อไป
………………………………………………………………
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุง

แอดไลน์ ติดต่อ แจ้งข่าว

แอดไลน์ พัทลุงอินโฟ
เรื่องกิน เรื่องเที่ยว แล้วคุณจะร้องอัยย๊ะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

shares