ร.๑๐ โปรดเกล้าฯ พระราชทานสิ่งของเยี่ยมชาวพัทลุง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญกระเช้าสิ่งของพระราชทานเยี่ยมผู้สูงอายุ และเชิญเครื่องเขียน อุปกรณ์กีฬาพระราชทาน ไปมอบแก่นักเรียนที่จังหวัดพัทลุง


วันนี้ 16 กันยายน 2562 เมื่อเวลา 10.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลตรี กัลย์สรรค์ จันทรเสน ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ เชิญกระเช้าสิ่งของพระราชทานเยี่ยมคุณยายลั่น รอดชุม อายุ 112 ปี อยู่บ้านเลขที่ 16 หมู่ที่ 1 ตำบลจองถนน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง สามีเสียชีวิตแล้ว มีบุตรรวม 4 คนปัจจุบันมีเพียงบุตรสาวคนโตที่ปลูกบ้านอยู่บริเวณใกล้เคียงเป็นคนดูแล สภาพบ้านเป็นบ้านยกพื้นทำด้วยสังกะสีทั้งหลังมีห้องน้ำภายในบ้าน หลังคารั่วเป็นบางจุด หากมีลมพัดแรงหลังคาจะเปิดเป็นบางส่วน สำหรับร่างกายยังแข็งแรงช่วยเหลือตนเองได้ หูค่อนข้างตึงต้องพูดเสียงดัง ไม่มีโรคประจำตัว ปัจจุบันมีรายได้จากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจำนวน 1000 บาท และเบี้ยยังชีพคนพิการ 800 บาท รวมเดือนละ 1800 บาท

การรับกระเช้าสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้คุณยายลั่น รอดชุม สร้างความปราบปลื้มและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้ โดยมีนายศิลป์ชัย รามณีย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ให้การต้อนรับ


จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ เชิญเครื่องเขียน อุปกรณ์กีฬาพระราชทาน ไปมอบแก่นักเรียนและคณะครูโรงเรียนโรงเรียนวัดแหลมจองถนน ตำบลจองถนน อำเภอเขาชัยสน ซึ่งโรงเรียนนี้ เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ปัจจุบันมีนักเรียน 60 คน มีครูและบุคลากร 8 คน


ในโอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดหน่วยแพทย์พระราชทานไปตรวจรักษานักเรียน ครู รวมทั้งประชาชน และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทาน เพื่อประกอบอาหารกลางวันพระราชทาน เลี้ยงอาหารแก่นักเรียน ครูและผู้ปกครอง สร้างความปราบปลื้มและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้.

ภาพ/ข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุง

แอดไลน์ ติดต่อ แจ้งข่าว

แชร์เรื่องนี้

Leave a Comment

Your email address will not be published.