ซื้อไหม เมล็ดกัญชง เริ่มขาย 26 เมษยน – 5 พฤษภาคม

หลังจากที่มีการปลดล็อก กัญชง หลายคนสนใจอยากปลูกพืชเสรษฐกิจ ใหม่ รีบเลย สวพส. เปิดจำหน่ายเมล็ด 26 เม.ย.-5 พ.ค.นี้ ราคา 250-700 บาท ใครสนใจ อย่าพลาด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข ได้ประกาศ “กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครอง ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง (Hemp) พ.ศ.2563” และ “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ. 2563” เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา ทำให้ประชาชนทั่วไปสามารถขออนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองกัญชงได้ นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)  หรือ สวพ.  เปิดเผยว่า ได้มีการพัฒนาพันธุ์กัญชงจำนวน 4 พันธุ์ คือ …

ซื้อไหม เมล็ดกัญชง เริ่มขาย 26 เมษยน – 5 พฤษภาคม Read More »