พร้อม..เปิดช่องทาง ลงทะเบียนฉีดวัคซีน โควิด-19 เริ่ม 1 พฤษภาคมนี้

วันนี้ (1 พ.ค.64) Line OA หมอพร้อม ได้ปรับเป็นเวอร์ชั่น 2 เพื่อให้ กลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มบุคคลที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตมากกว่าคนทั่วไป ได้รับการฉีดวัคซีนก่อน ซึ่งก่อนหน้านี้ เป็นการลงทะเบียน ให้ บุคลากรทางการแพทย์ และคนด่านหน้าที่ทำงานเกี่ยวกับโควิด-19 ซึ่งจะทำการฉีดให้ครบถ้วนภายในเดือน พฤษภาคมนี้ ส่วนวันที่ 1 พฤษภาคมนี้ เป็นการเปิดลงทะเบียน สำหรับ ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และ ผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง ได้แก่ โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไตวายเรื้อรัง โรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็งทุกชนิดระหว่างการรักษา โรคเบาหวาน โรคอ้วน เพราะข้อมูลการเสียชีวิต 100 กว่าราย ทุกราย มีโรคประจำตัว หรือเป็นผู้สูงอายุ สามารถจองคิวฉีดวัคซีนได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม นี้ และจะเริ่มฉีดวันที่ 7 มิถุนายน …

พร้อม..เปิดช่องทาง ลงทะเบียนฉีดวัคซีน โควิด-19 เริ่ม 1 พฤษภาคมนี้ Read More »