พัทลุงพร้อม รับชาวพัทลุงที่ติดโควิด-19 มารักษาตัว

พัทลุง พร้อม..และยินดี ต้อนรับชาวพัทลุงที่ติดโควิด-19 จากกรุงเทพฯ กลับมารักษาที่บ้าน หากมีปัญหาเรื่องไม่มีสถานที่รักษาตัว นายแพทย์จรุง บุญกาญจน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพัทลุง กล่าวว่า จังหวัดพัทลุง โดยนายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผวจ.พัทลุง และนายแพทย์ดุษฎี คงตระกูลทรัพย์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง และโรงพยาบาลพัทลุง มีความห่วงใยต่อพี่น้องประชาชนชาวพัทลุงที่ติดเชื้อโควิด – 19 ซึ่งได้อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ เพื่อเป็นการให้การช่วยเหลือแก่ผู้ป่วยดังกล่าว จังหวัดพัทลุง โดยโรงพยาบาลพัทลุง และสำนักงานสาธารณสุข จึงได้เตรียมความพร้อมในการให้การช่วยเหลือพี่น้องชาวพัทลุงที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ และกำลังติดเชื้อโควิด-19เนื่องจากในขณะนี้ กำลังประสบปัญหา การขาดแคลนเตียงผู้ป่วยโควิด-19 ในหลายพื้นที่ จนทำให้คุณภาพชีวิตของพี่น้องชาวพัทลุง ในกรุงเทพฯ อยู่ในขั้นที่น่าเป็นห่วง ซึ่งชาวพัทลุงที่ติดเชื้อโควิด-19 ในกรุงเทพฯที่ไม่มีเตียงรักษานั้น สามารถประสานมายังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง เพื่อขอเดินทางมารักษาตัวใน รพ.พัทลุง และขอให้บอกรายละเอียดของโรงพยาบาลต้นทางในกรุงเทพฯ มาให้ทราบด้วย พร้อมกับแจ้งรายละเอียดในการเดินทาง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่เชื้อขณะเดินทาง ซึ่งอาจจะใช้รถยนต์ส่วนตัว หรือเช่ารถพยาบาลในการเดินทาง ฯลฯ โดยในขณะนี้ทาง รพ.พัทลุงได้เตรียมความพร้อมด้านต่างๆ ไว้แล้ว ขณะนี้ชาวพัทลุงที่ติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพฯ ได้เดินทางเข้ามารักษาตัวใน รพ.พัทลุง จำนวน 2 …

พัทลุงพร้อม รับชาวพัทลุงที่ติดโควิด-19 มารักษาตัว Read More »