ตะลึง นศ.แพทย์มอ. 17 คน ติดโควิด-19

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) ออกประกาศ วันนี้ (27 เมษายน 2564 ) ว่า มี นักศึกษาแพทย์ มอ. ติดโควิด 17 คน คาดติดจากบุคคลภายนอก เร่งดำเนินการควบคุมและป้องกันการติดเชื้ออย่างเคร่งครัด ซึ่งนักศึกษาเหล่านี้ อยู่ในช่วงเตรียมตัวออกไปปฏิบัติงาน นอกคณะแพทยศาสตร์ นักศึกษาส่วนใหญ่จึงไม่ได้สัมผัสใกล้ชิดหรือให้การรักษาผู้ป่วย หลังจากที่ได้มีการสอบสวนโรค คาดว่าผู้ติดเชื้อทั้งหมด ได้รับเชื้อจากการสัมผัสกับผู้ติดเชื้อภายนอกพื้นที่ คณะแพทยศาสตร์ โดยนักศึกษาเหล่านี้ อยู่ในช่วงเตรียมตัวออกไปปฏิบัติงานนอกคณะแพทยศาสตร์ นักศึกษาส่วนใหญ่ จึงไม่ได้สัมผัสใกล้ชิดหรือให้การรักษาผู้ป่วย ในจำนวนนี้ มี 8 ราย ที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ดูแลผู้ป่วย ซึ่งผู้สัมผัสใกล้ชิดทั้งหมด จากเหตุการณ์ดังกล่าว คณะแพทยศาสตร์ ได้ตรวจหาเชื้อและมีการทำความสะอาดฆ่าเชื้อตามมาตรการควบคุมและป้องกันการติดเชื้ออย่างเคร่งครัด เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ดังนี้ กลุ่มผู้ติดเชื้อได้รับการแยกตัวทันทีเพื่อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล กลุ่มผู้สัมผัสโดยตรงทั้งหมดได้รับการตรวจหาเชื้อ โควิด-19 และสอบสวนโรค ตั้งแต่วันที่ 24 – 26 เมษายน พร้อมให้กักตัว 14 วัน ทั้งนี้คาดว่าจะทราบผลทั้งหมดภายใน 1-2 วันนี้ งดการเข้าออกบริเวณหอพักนักศึกษาอย่างเคร่งครัด …

ตะลึง นศ.แพทย์มอ. 17 คน ติดโควิด-19 Read More »