มอบบ้านกาชาด เทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ

ข่าวพัทลุง – วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีเปิดและส่งมอบบ้าน “บ้านกาชาดจังหวัดพัทลุง” ประจำปี 2564 เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 66 พรรษา ประจำปี 2564 พร้อมด้วย นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง/กรรมการสภากาชาดชาด ผู้แทนภาค 12 นางสาวสนทรรศน์ ศุภวงศ์จงรักษ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมพิธีเปิดและส่งมอบบ้าน “บ้านกาชาดจังหวัดพัทลุง” ทั้งนี้ นางมะลิ วงศ์กระพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง กล่าวรายงานชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการ และนายกิตตินันท์ เซ็งกะชรี นายอำเภอศรีบรรพต กล่าวต้อนรับ ทางเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุงได้มอบเงินจำนวน 100,000 บาท พร้อมถุงยังชีพ จำนวน 1 ชุด หัวหน้าส่วนราชการอำเภอศรีบรรพต นายฉลอง เทิดวีระพงศ์ …

มอบบ้านกาชาด เทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ Read More »