พิษโควิด-19 ระลอก3 ทั่วถึง ทุกพื้นที่ ทุกวงการ พัทลุง

จังหวัดพัทลุง พบผู้ติดเชื้อรายแรก เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2564 และต่อมาจากนั้นก็มีการพบอย่างต่อเนื่อง จนยอดผู้ป่วยสะสม ระลอกใหม่นี้ ใกล้แตะ 100 คนแล้ว ทำให้การใช้ชีวิต ประกอบอาชีพการงาน อยู่ในความวิตกกังวล ส่งผลกระทบ ทุกพื้นที่ ทุกวงการ เศรษฐกิจทรุด วงการท่องเที่ยว และร้านอาหาร เป็นลำดับแรกที่ได้รับผลกระทบ เพราะมาตรการและข้อจำกัดต่างๆ ทำให้ดำเนินธุรกิจได้ยาก หรือไม่สามารถประกอบการได้ ทำให้แรงงานในภาคธุรกิจท่องเที่ยว และ ร้านอาหาร มีผลโดยตรง ในขณะที่ การยื่นเอกสาร ประมูลรังนกอีแอ่นฯ ในระหว่างวันที่ 18 มีนาคม 2564 – วันที่ 28 เมษายน 2564 ยังไร้วี่แวว ผู้สนใจเข้ามาติดต่อซื้อเอกสารดังกล่าวแม้แต่รายเดียว แม้แต่ บริษัทผู้ชนะการประมูลรายเดิม สิ้นสุดสัญญาเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา มีรายงานว่าทางบริษัทขอสละสิทธิ์ในการเข้ายื่นการสัมปทานรังนกอีแอ่นฯในครั้งนี้ โดยบอกเหตุผลเพียงสั้นๆว่าสู้กับการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ไม่ไหว (หัวเขียวโพสต์) หากไร้ผู้ยื่นซองประมูล …

พิษโควิด-19 ระลอก3 ทั่วถึง ทุกพื้นที่ ทุกวงการ พัทลุง Read More »