สรุปมาตรการควบคุมฯ จ.พัทลุง ทำ/ห้ามทำ อะไรบ้าง

พัทลุงจัดอยู่ในประเภท พื้นที่สีส้ม(พื้นที่ควบคุม) มีจังหวัดอื่นๆรวมทั้งหมด 59 จังหวัด โดยมีมาตรการ ในการควบคุมดังนี้ การจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มให้บริการจำหน่ายอาคารและเครื่องดื่มและการบริโภคในร้าน ไม่เกินเวลา 23.00 น.โดยห้ามบริโภคสุรา และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้าน  ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า และคอมมูนิตี้มอลล์หรือสถานประกอบกิจการอื่นที่มีลักษณะคล้ายให้เปิดดำเนินการได้ตามเวลาปกติของสถานที่นั้นๆจนถึงเวลา 21.00 น.โดยจำกัดจำนวนผู้ใช้บริการและงดเว้นการจัดกิจกรรมการส่งเสริมการขายยกเว้นส่วนที่เป็นตู้เกม ร้านเกม  และสวนสนุกที่งดการให้บริการ  การจัดกิจกรรม งานเลี้ยงสังสรรค์ ขอความร่วมมือให้ประชาชนเลื่อนหรืองดการจัดกิจกรรมสังสรรค์งานเลี้ยงหรืองานรื่นเริงในช่วงเวลานี้ก่อน  การดำเนินรูปแบบการปฏิบัติงานที่เหมาะสม ขอความร่วมมือให้เจ้าของกิจการ ผู้ประกอบการภาคเอกชนพิจารณาและดำเนินการรูปแบบการปฏิบัติงานของบุคลากรในความรับผิดชอบในช่วงนี้ โดยอาจเป็นการปฏิบัติงานนอกสถานที่ การสลับวันทำงานหรือวิธีการอื่นใดที่เหมาะสม เพื่อลดโอกาสเสี่ยงจากการติดเชื้อ ในส่วนมาตรการด้านอื่นๆ ดูได้จากเอกสาร ตามประกาศจังหวัดพัทลุง ฉบับที่ 23 ดังนี้ ดาวน์โหลดเอกสาร คลิก พัทลุง อินโฟ