ตะโหมดยอดติดเชื้อพุ่ง ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ร่วมงาน งานแต่งงาน ติดเชื้อเพียบ

การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 จังหวัดพัทลุง พบยอดผู้ป่วยติดเชื้อ โควิด-19พุ่งพรวด ติด 10 อันดับแรกระดับประเทศ พบคลัสเตอร์ใหญ่มาจากงานแต่ง พื้นที่ อ.ตะโหมด และนักแสดงมโนรา พื้นที่ อ.ป่าพะยอม  วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 สถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโควิด – 19 พื้นที่จังหวัดพัทลุง พบกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ไม่ยอมกักตัว ซ้ำยังร่วมงานสังคม แพร่เชื้อต่อเนื่อง ทำให้ยอดติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างน่าตกใจ คลัสเตอร์ใหญ่มาจากงานแต่งงาน ตำบลคลองใหญ่ พื้นที่อำเภอตะโหมด 16 ราย และ นักแสดงมโนรา ตำบลป่าพะยอม พื้นที่อำเภอป่าพะยอม อีก 16 ราย ข้อมูลวันที่ 2 พฤษภาคม 2564 ทันทีที่พบผู้ป่วยเพิ่ม คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพัทลุงได้ประกาศขอความร่วมมือให้ 2 อำเภอ คือป่าพะยอม และอำเภอล่าสุดคืออำเภอตะโหมด ภายในหมู่บ้านที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อสูงและมีกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ให้ประชาชนทุกคนงดการเดินทาง หรือออกนอกเคหสถานหรือที่พำนัก และงดเข้าพื้นที่เสี่ยง ตั้งแต่วันนี้ …

ตะโหมดยอดติดเชื้อพุ่ง ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ร่วมงาน งานแต่งงาน ติดเชื้อเพียบ Read More »