รพ.พัทลุง รับบริการ ตรวจโควิด-19 คลีนิคโรคระบบทางเดินหายใจ (ARI)

การระบาดของโรคโควิด-19 ในจังหวัดพัทลุง ล่าสุดวันที่ 19เมษายน 2564 มีผู้ติดเชื้อสะสม 33 ราย ทำให้ประชาชนในพื้นที่ มีความวิตกกังวล ทางโรงพยาบาลพัทลุง จึงมีบริการตรวจหาเชื้อโควิด-19 สำหรับบุคคลทั่วไป โดยผู้สนใจ สามารถเข้ารับบริการได้ ทุกวัน เวลา 08.30 -15.00 น. คิดค่าบริการ 3,000 บาท ที่ คลีนิคโรคระบบทางเดินหายใจ (ARI) สอบถาม โทร. 074-609500 แต่ผู้ที่เข้าข่ายกลุ่มเสี่ยงจากการสอบสวนโรค เข้ารับการตรวจฟรี ประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลพัทลุง