เรื่องเล่าเมืองลุง : พระยาทุกขราษฎร์ (ช่วย)

มาเที่ยวพัทลุง จากสี่แยกเอเซีย เลี้ยวเข้าสู่ตัวเมือง ก็จะต้องผ่าน อนุสาวรีย์พระยาช่วยทุกขราษฎร์ (ช่วย) ประดิษฐานอยู่ที่สามแยกท่ามิหรำ ในเขตเทศบาลเมืองพัทลุง เป็นประติมากรรมลอยตัวทองเหลืองรมดำ ขนาดเท่าครึ่ง มีประติมากรรมนูนต่ำ 2 ชิ้น ดำเนินการวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2536 โดย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ณ บริเวณสามแยกท่ามิหรำ ในเขตเทศบาลเมืองพัทลุง ก่อสร้างด้วยเงินบริจาคและงบประมาณสนับสนุนของจังหวัดพัทลุง พัทลุงอินโฟ พาไปสักการะ ศาลหลักเมืองมาแล้ว ก็เลยคิดว่าน่าจะนำเสนอเรื่องราวของ พระยาทุกขราษฎร์ (ช่วย) บุคคลสำคัญอีกท่าน ที่มีความเกี่ยวข้องกับวัดควนปรง เพราะเมื่ออายุได้ 13 ปี บิดามารดาได้นำฝากเรียนหนังสือกับท่านสมภารวัดควนปรง ซึ่งเป็นวัดใกล้บ้าน ด้วยนิสัยรักการศึกษาค้นคว้าหาความรู้มาแต่เด็ก จึงได้บรรพชาในปีนั้น และเข้าศึกษาภาษาไทยขั้นอ่านเขียน และพระธรรมวินัยตามแบบฉบับค่านิยม พระยาทุกขราษฎร์ เดิมชื่อ ช่วย เป็นต้นตระกูล “สัจจะบุตร” และ “ศรีสัจจัง” เป็นบุตรคนที่ 2 ในจำนวนบุตร 3 คนของขุนศรีสัจจัง เกิดที่บ้านน้ำเลือด ตำบลท่ามิหรำ อำเภอเมือง …

เรื่องเล่าเมืองลุง : พระยาทุกขราษฎร์ (ช่วย) Read More »