โรงพยาบาลสนาม

ผู้ว่าฯพัทลุง ชี้แจง การเสียชีวิตผู้ป่วยโควิด-19 รายแรกพัทลุง วอนหยุดแชร์ข้อมูล

พัทลุง แถงข่าว ผู้ป่วยโควิด-19 สาววัย 24 ปี เสียชีวิต รายแรกของพัทลุง และ อายุน้อยที่สุดในประเทศ พบโรคแทรกซ้อน โรคประจำตัว แจงดูแลเต็มความสามารถ และมีเตียงเพียงพอ รองรับผู้ติดเชื้อ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ร่วมกับ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง นพ.ดุษดี คงตระกูลทรัพย์ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลพัทลุง นพ.จรุง บุญกาญจน์ แถลงข่าว ณ ห้อง ประชุมศาลากลางจังหวัดพัทลุง ถึงการเสียชีวิต รายแรกของพัทลุง (อ่านข่าวคลิก) ซึ่งเป็นผู้เสียชีวิตอายุน้อยที่สุด ในประเทศ มีน้ำหนักตัวมาก และโรคประตัว ผู้ว่าฯ ขอร้องหยุดแชร์ เพื่อให้เกียรติ แก่ผู้เสียชีวิต เอง และครอบครัว อีกด้วย ผอ. รพ.พัทลุง ย้ำว่าโรงพยาบาลพัทลุงมีความพร้อมในการดูแลผู้ติดเชื้อ ซึ่งผู้เสียชีวิตมีภาวะน้ำหนักตัวเกิน เบื้องต้นรักษาตัวที่โรงพยาบาลควนขนุน และถูกส่งตัวมารักษาต่อที่โรงพยาบาลพัทลุง พบอาการปอดอักเสบ จึงให้ยาในกลุ่มต้านไวรัส และแก้อักเสบ แต่อาการทรุดลง จนเกิดภาวะช็อค และหัวใจหยุดเต้น …

ผู้ว่าฯพัทลุง ชี้แจง การเสียชีวิตผู้ป่วยโควิด-19 รายแรกพัทลุง วอนหยุดแชร์ข้อมูล Read More »

ม.ทักษิณพัทลุง จัดเตรียม 350 เตียง เป็นโรงพยาบาลสนาม รองรับผู้ติดเชื้อ COVID-19

จากการระบาดของ เชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่และมีผู้ติดเชื้อใน จ.พัทลุง มหาวิทยาลัยทักษิณ ใช้พื้นที่ สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน ตำบลพนางตุงอำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุงเปิดโรงพยาบาลสนาม จำนวน 350 เตียง หากสถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังไม่คลี่คลาย รศ. ดร.วิชัย ชำนิ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้ประสานให้ทุกมหาวิทยาลัย เปิดโรงพยาบาลสนามทุกจังหวัด และให้ประสานงานโดยทันทีกับทางจังหวัดสาธารณสุขในพื้นที่ และดำเนินการร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ที่อยู่ใกล้เคียงเพื่อทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง ที่สำคัญให้อธิการบดีทุกมหาวิทยาลัยรายงานสถานการณ์ในพื้นที่มายังศูนย์ปฏิบัติการและบริหารการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ศปก.อว.) เพื่อการเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนั้น ขณะนี้ทางมหาวิทยาลัยทักษิณ โดยสำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน ตำบลพนางตุงอำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ได้เตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นโรงพยาบาลสนามจำนวน 350 เตียง แต่สามารถเพิ่มได้ถึง 500 เตียง เพื่อรองรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ระลอกใหม่ในพื้นที่จังหวัดพัทลุงได้หากมีการติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น สำหรับโรงพยาบาลสนามในเครือข่ายของ อว. ที่พร้อมดำเนินการมี 23 แห่ง จำนวน …

ม.ทักษิณพัทลุง จัดเตรียม 350 เตียง เป็นโรงพยาบาลสนาม รองรับผู้ติดเชื้อ COVID-19 Read More »