ตารางเวลารถโดยสาร

พัทลุง - หาดใหญ่
เที่ยวแรก ออกเวลา 05.00 น.
สุดท้าย ออกเวลา 18.00 น.

รถออกทุก 20 นาที

สอบถาม จองตั๋ว  074-606448
พัทลุง - นครศรีธรรมราช
เที่ยวแรก ออกเวลา 05.30 น.
สุดท้าย ออกเวลา 17.20 น.

รถออกทุก 20 นาที

สอบถาม จองตั๋ว  081-8974619
พัทลุง - สงขลา (ศรีตรัง)
06.30 07.30 08.30 09.30 10.30 11.30  12.30  13.30 14.30  15.30  16.15  17.00
สอบถาม จองตั๋ว  088-2542531 , 082-2653587 และ 074-606469
พัทลุง - ตรัง (เกาะใหญ่)
เที่ยวแรก ออกเวลา 06.30 น.
สุดท้าย ออกเวลา 17.30 น.

รถออกทุก 30 นาที

สอบถาม จองตั๋ว  099-4031570
พัทลุง - สุราษฏร์ฯ
08.00 10.00 12.00 14.00 16.00
สอบถาม จองตั๋ว  090-1627550
พัทลุง - ภูเก็ต (มินิบัส)
07.30 08.30 09.30 10.30 11.30 12.30 13.30 14.30 15.30 16.30
สอบถาม จองตั๋ว  093-7871869
พัทลุง - ระนอง (รถทัวร์)
08.45 12.40 22.00
สอบถาม จองตั๋ว  093-7871869
พัทลุง - ชุมพร (รถทัวร์)
10.00 13.30 19.00 22.00
สอบถาม จองตั๋ว  093-7871869